Hoe werken we bij Psychologiepraktijk Sandy Bocken

Bij welke klachten kan ik u helpen? Heeft u last van:


 • stressklachten, overspannenheid, burn-out
 • piekeren
 • somberheid, stemmingsklachten, piekeren, (milde) depressie
 • angstklachten
 • paniekklachten
 • fobieën 
 • traumatische ervaringen, PTSS 
 • dwangklachten
 • lichamelijke (spannings-)klachten, lichamelijk onverklaarde klachten (bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, pijnklachten)
 • levensfase problemen
 • psychische klachten als gevolg van een ernstige ziekte (bijvoorbeeld kanker of COPD)
 • rouw of verlies
 • relatieproblemen
 • eetproblematiek
 • problemen met je zelfbeeld


Herkent u één of meer van bovenstaande klachten, neem dan contact op met Psychologiepraktijk Sandy Bocken 


Intake

Uw eerste afspraak is een intakegesprek. Na aanmelding wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen, welke we in de intake samen doornemen. We bespreken uw klachten en de mogelijke oorzaken. Daarnaast bespreken we uw achtergrond, leef- en werkomstandigheden, uw psychisch welbevinden en persoonlijke stijl. Ook kijken we naar uw hulpvraag, uw doelen en hoe we hiernaar toe kunnen werken? Op basis van het intakegesprek en de hierbij gemaakte inschatting van uw zorgvraagtypering krijgt u een advies voor behandeling, worden er afspraken voor een behandelplan met doelen gemaakt en bespreken we de inschatting van het aantal hiertoe benodigde behandelgesprekken. 

Met uw toestemming ontvangt uw verwijzer een schriftelijke terugkoppeling van uw aanmeldklachten, de gestelde zorgvraagtypering en diagnose en het behandelplan. Indien blijkt dat uw klachten te licht of te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor basis GGZ behandeling, dan zal ik met u en uw verwijzer de mogelijkheden bespreken en indien gewenst een doorverwijzing verzorgen. 

Naar de eerste afspraak vraag ik u het volgende mee te nemen:
– Identiteitsbewijs; ik ben wettelijk verplicht u te identificeren voorafgaand aan de behandeling.
– Verwijsbrief huisarts; indien u in aanmerking voor een vergoeding wilt komen, is dit ook verplicht.
– Verzekeringsgegevens; deze zijn nodig indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding.
U blijft zelf aansprakelijk voor de kosten van gesprekken die niet door de verzekering vergoed worden. Zie ook onder ‘Tarief en vergoeding’.

Vervolgafspraken

De behandeling zal vervolgens zo snel mogelijk opgestart worden. Ik bied kortdurende psychologische zorg binnen de basis GGZ. Een behandeling duurt meestal tussen de 5 tot 12 gesprekken. De gesprekken duren ongeveer 45/60 minuten, met meestal een frequentie van eens per week of eens in de twee weken. Ik zie de behandeling als een actief proces, waarbij er tevens met registratie-opdrachten en huiswerkopdrachten gewerkt kan worden. Hier praten we dan over in onze volgende afspraak. 

Evaluatie

Aan de hand van de doelen die aan het begin van de behandeling door ons samen zijn afgesproken, wordt in de loop van de behandeling geregeld geëvalueerd. Er wordt dan gekeken of de behandeling aansluit bij uw verwachting, in hoeverre uw doelen bereikt zijn en waaraan we verder kunnen werken. Er wordt tevens gebruik gemaakt van ROM-metingen (Routine Outcome Monitoring) waarbij psychische klachten en tevredenheid over de behandelrelatie worden gemeten. Als u het gevoel heeft beter grip te hebben op de situatie en de gestelde behandeldoelen zijn bereikt, dan kunnen we de gesprekken afronden.