Aanmelden bij Psychologiepraktijk Sandy Bocken 

Wanneer u zich wilt aanmelden of meer informatie wilt, kunt u me telefonisch bereiken op telefoonnummer 0648752549. Als ik de oproep niet kan aannemen, vraag ik u een bericht in te spreken. Ook kunt u een e-mail sturen via het contactformulier op deze website met het verzoek u te bellen. Tijdens het eerste telefonisch contact zal ik u vragen naar uw reden voor aanmelding om een eerste inschatting te maken of ik u passende hulpverlening kan bieden. 


Uw eerste afspraak bij de psycholoog

Als u een afspraak heeft gemaakt, zal ik u vragen voor het eerste gesprek een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding op ons eerste gesprek. 

Daarnaast mag u naar uw eerste afspraak het volgende meenemen:  
  • Identiteitsbewijs: Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, ben ik verplicht om uw identiteit vast te stellen aan de hand van uw identiteitsbewijs. 
  • Verwijsbrief huisarts: Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, moet u een verwijzing van uw huisarts hebben. Deze mag u meenemen naar ons eerste gesprek. 
  • Gegevens over uw verzekering: Als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen, heb ik uw verzekeringsgegevens en BSN nodig. U blijft zelf aansprakelijk voor de kosten van gesprekken die niet door de verzekering vergoed worden. Zie ook onder Vergoeding.