Informatie voor verwijzers naar Psychologiepraktijk Sandy Bocken

Verwijzing

Als u wilt verwijzen, maar u wilt meer informatie of u heeft twijfels over de verwijzing, kunt u telefonisch contact met mij opnemen.

Voor nadere informatie omtrent aanmelding, behandeling en tarieven en vergoeding van de ongecontracteerde zorg die er door ons binnen de Generalistische Basis GGZ wordt geleverd: zie informatie voor cliënten.

Indien u een verwijzing meegeeft aan uw cliënt, svp hierin de volgende gegevens vermelden: 

 • Datum van voor de aanvang behandeling
 • NAW gegevens cliënt
 • Geboortedatum van de cliënt
 • Zorgverzekeraar en polisnummer, BSN-nummer van de cliënt
 • NAW gegevens verwijzer + AGB code verwijzer
 • Korte beschrijving van de klachten
 • Relevante voorgeschiedenis, relevante somatische gegevens, medicatie en eventuele reeds eerder gevolgde psychiatrische/psychotherapeutische behandelingen.
 • Expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-IV-stoornis
 • Expliciete keuze voor GB-GGZ 
 • Handtekening van de verwijzer


Indicaties

U kunt cliënten, vanaf 18 jaar, naar de praktijk verwijzen met: 

 • depressieve stoornis (mild of matig ernstig, zonder sprake van suïcidaliteit of psychotische kenmerken)
 • Overspannenheid / burn-out
 • Angstklachten: paniekstoornis, fobieën, sociale angststoornis, hypochondrie
 • dwangklachten
 • lichamelijke (spannings-)klachten en/of lichamelijk onverklaarde klachten levensfase problemen
 • psychische klachten als gevolg van een ernstige ziekte (bijvoorbeeld kanker of COPD)
 • rouw of verlies
 • traumatische ervaringen, PTSS
 • eetproblematiek
 • problemen met je zelfbeeld
 • relatieproblematiek
 • studie- of werkgerelateerde problematiek


Wanneer kunt u beter verwijzen naar de specialistische ggz en niet naar mij? Bij de volgende symptomen:

 • suïcidaliteit
 • automutilatie
 • manische episodes
 • verdenking van psychotische symptomen
 • middelenmisbruik
 • complexe en meervoudige traumaklachten
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek

 

Terugkoppeling

Indien de cliënt hiermee akkoord gaat, krijgt u als verwijzer schriftelijk bericht van mij bij afronding van het behandeltraject.

 

Mocht u tussendoor vragen hebben of willen overleggen, gebruik dan de opties die hieronder genoemd worden


 

Bereikbaarheid en crisissituaties

Mijn praktijk kent géén 7 x 24 uur-bereikbaarheid en ik kan geen contact leggen met de crisisdienst. In crisissituaties dient u contact op te nemen met uw huisarts of huisartsenpost (buiten werktijden van uw eigen huisarts). Natuurlijk zal ik wel zo snel mogelijk reageren op (verontrustende) voicemailberichten of e-mailberichten.


Behandelmethode

Om te helpen problemen op te lossen of te verlichten gebruik ik Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie, EMDR en Inquiry Based Stress Reduction (IBSR-methode, een mindfulness-gerichte CGT).