Informatie voor verwijzers naar Psychologiepraktijk Sandy Bocken

Verwijzing

Als u wilt verwijzen, maar u wilt meer informatie of u heeft twijfels over de verwijzing, kunt u telefonisch contact met mij opnemen.

Voor nadere informatie omtrent aanmelding, behandeling en tarieven en vergoeding van de ongecontracteerde zorg die er door ons binnen de Generalistische Basis GGZ wordt geleverd: zie informatie voor cliënten.

Indien u een verwijzing meegeeft aan uw cliënt, svp hierin de volgende gegevens vermelden: 

 • Datum van voor de aanvang behandeling
 • NAW gegevens cliënt
 • Geboortedatum van de cliënt
 • Zorgverzekeraar en polisnummer, BSN-nummer van de cliënt
 • NAW gegevens verwijzer + AGB code verwijzer
 • Korte beschrijving van de klachten
 • Relevante voorgeschiedenis, relevante somatische gegevens, medicatie en eventuele reeds eerder gevolgde psychiatrische/psychotherapeutische behandelingen.
 • Expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-IV-stoornis
 • Expliciete keuze voor GB-GGZ 
 • Handtekening van de verwijzer


Indicaties

U kunt cliënten, vanaf 18 jaar, naar de praktijk verwijzen met: 

 • depressieve stoornis (mild of matig ernstig, zonder sprake van suïcidaliteit of psychotische kenmerken)
 • Overspannenheid / burn-out
 • Angstklachten: paniekstoornis, fobieën, sociale angststoornis, hypochondrie
 • dwangklachten
 • lichamelijke (spannings-)klachten en/of lichamelijk onverklaarde klachten levensfase problemen
 • psychische klachten als gevolg van een ernstige ziekte (bijvoorbeeld kanker of COPD)
 • rouw of verlies
 • traumatische ervaringen, PTSS
 • eetproblematiek
 • problemen met je zelfbeeld
 • relatieproblematiek
 • studie- of werkgerelateerde problematiek


Wanneer kunt u beter verwijzen naar de specialistische ggz en niet naar mij? Bij de volgende symptomen:

 • suïcidaliteit
 • automutilatie
 • manische episodes
 • verdenking van psychotische symptomen
 • middelenmisbruik
 • complexe en meervoudige traumaklachten
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek

 

Terugkoppeling

Indien de cliënt hiermee akkoord gaat, krijgt u als verwijzer schriftelijk bericht van mij bij afronding van het behandeltraject.

Mocht u tussendoor vragen hebben of willen overleggen, gebruik dan de opties die hieronder genoemd worden

Bereikbaarheid en crisissituaties

Mijn praktijk kent geen 7 x 24 uur-bereikbaarheid en ik kan geen contact leggen met de crisisdienst. In crisissituaties moeten cliënten contact opnemen met hun huisarts of huisartsenpost (na werktijden eigen huisarts). Natuurlijk zal ik wel zo snel mogelijk reageren op (verontrustende) voicemailberichten of e-mailberichten.


Behandelmethode

Om te helpen problemen op te lossen of te verlichten gebruik ik Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Schematherapie, EMDR en Inquiry Based Stress Reduction (IBSR-methode, een mindfulness-gerichte CGT).