Wachttijd Psychologiepraktijk Sandy Bocken

Omdat ik momenteel enkel nog op vrijdag mijn praktijkdag hanteer, moet ik tegenwoordig een wachtlijst hanteren. Dat wil zeggen dat ik pas over een 8-10 weken een eerste afspraak/intake kan inplannen. De behandeling zal vervolgens wel meteen opgestart kunnen worden, mist er overeenstemming is over het behandelplan. 


Waarneming

Mocht ik langdurig afwezig zijn, dan krijgt u daarover tijdig informatie en worden er afspraken gemaakt over de waarneming van mijn praktijk. Deze informatie zal dan ook op mijn website te vinden zijn. Voor onverwachte langdurige afwezigheid heb ik afspraken gemaakt met enkele collega's. Zij zullen u dan op de hoogte brengen over de gang van zaken: de voortgang van uw behandeling en het beheer van uw dossier.