Tarief en vergoeding bij Psychologiepraktijk Sandy Bocken

Een behandeling bij Psychologiepraktijk Sandy Bocken valt onder de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg). Hoeveel behandelgesprekken voor u van toepassing zijn, is afhankelijk van uw klachten en hiermee samenhangende inschatting van uw zorgzwaarte, ook wel zorgvraagtypering genoemd. 

Vanaf 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel in Nederland ingevoerd. Dit is een nieuw bekostigingsmodel. De duur van een consult bepaalt het tarief. Daarbij wordt uitgegaan van de geplande tijd in de agenda (het principe “planning = realisatie”). De overige tijd die besteed wordt aan uw behandeling, de indirecte tijd zoals rapportage en een telefoontje, zit inbegrepen bij de tarieven. In de planning wordt uitgegaan van een intakegesprek (diagnostiek) van 60 minuten, en behandelgesprekken van eveneens 60 minuten. Indien gewenst kunnen we in onderling overleg een afwijkende duur van consulten afspreken. Als de tijd meer dan 15 minuten afwijkt van de agendaplanning, pas ik dit aan op basis van de realistische tijd.

U ontvangt maandelijks een factuur, die u voor een vergoeding kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar vergoedt hiervan een percentage, afhankelijk van uw polis. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om dit te checken.

Door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn tarieven vastgesteld. De praktijk valt onder sectie: "ambulante GGZ, kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog". Zie voor alle tarieven: https://zorgprestatiemodel.nza.nl/. Voor 2024 zijn dit de meest voorkomende, door de NZA vastgestelde, zorgprestaties met codes en tarieven die ik hanteer:

CO0432 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog - Diagnostiek 45 minuten: 159,70 euro
CO0562 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog - Diagnostiek 60 minuten: 183,44 euro
CO0692 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog - Diagnostiek 75 minuten: 223,48 euro
CO0822 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog - Diagnostiek 90 minuten: 274,01 euro
CO0497 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog - Behandeling 45 minuten: 135,89 euro
CO0627 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog - Behandeling 60 minuten: 161,46 euro
CO0757 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog - Behandeling 75 minuten: 198,72 euro
CO0887 Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog - Behandeling 90 minuten: 242,76 euro
OV0007 Intercollegiaal overleg kort 5-15 minuten: 25,05 euro
OV0012 niet-basispakketzorg consult (= niet verzekerde zorg) - gesprek 45 minuten (+ 15 min indirect): 132,24 euro

Psychologenpraktijk Sandy Bocken is een contractvrije praktijk. Ik heb dus geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars of gemeenten.

Wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt behandeling doorgaans volledig vergoed. Bij een naturapolis wordt de zorg afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis (voor een gedeelte) vergoed. Als u geen verwijzing heeft van de huisarts, wordt de behandeling niet vergoed. Ook krijgt u van uw zorgverzekeraar geen vergoeding wanneer er géén sprake is van een psychische aandoening volgens de DSM (handboek dat professionals gebruiken om een diagnose te stellen).
Daarnaast kan het zijn dat uw klachten /diagnose wel in de DSM voorkomen, maar toch niet onder de verzekerde zorg vallen.
Ik adviseer u voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar te informeren, in hoeverre u de behandeling vergoed krijgt, zodat u weet waar u aan toe bent. 

Alle psychologische zorg is vrijgesteld van BTW, ook de onverzekerde zorg. 

Annuleren, afmelden en no show

Als de afspraak niet door kan gaan, kunt u deze tot 24 uur vooraf telefonische of per mail annuleren. Dan kan deze tijd voor iemand anders benut worden. 

Als de afspraak niet op tijd is afgemeld, worden de kosten direct bij u in rekening gebracht (€50,00).

Als u een afspraak niet nakomt zonder dat u de afspraak hebt afgezegd heet dat 'no show'. U ontvangt daarna een e-mail met het verzoek voor een vervolgafspraak. Als u binnen 2 weken reageert kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert, wordt de behandeling afgesloten. Ik stuur dan een afsluitende brief naar u en uw verwijzer. 

Voor meer informatie over tarieven en vergoedingen bij ongecontracteerde psychologische kunt u contact op nemen met uw zorgverzekeraar of met Psychologiepraktijk Sandy Bocken