Tarief en vergoeding bij Psychologiepraktijk Sandy Bocken

Een behandeling bij Psychologiepraktijk Sandy Bocken valt onder de Generalistische Basis GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg).


Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

 

Op basis van uw klachten heeft u recht op één van de vastgestelde trajecten: Kort, Middel of Intensief. In elk traject heeft u te maken met een vastgestelde maximale behandelduur. Voor welk product u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw klachten en hiermee samenhangende inschatting van de zorgzwaarte. 
Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft en er nog een behandeldiagnose speelt. In dat geval kan er, na een nieuwe verwijzing van uw huisarts een tweede behandeltraject volgen. Hiervoor gelden dezelfde vergoedingsafspraken/-regels als bij uw eerste traject. 

 


Ongecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk Sandy Bocken levert vooralsnog ongecontracteerde zorg. Dit wil zeggen dat we geen contracten hebben met zorgverzekeraars of gemeenten. Wanneer u een restitutiepolis heeft, wordt de zorg 100% vergoed. Wanneer u een naturapolis heeft, wordt de zorg alsnog voor 65 tot 100% vergoed. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar/polis. Bovenstaande is geldend, mits u een verwijsbrief van uw huisarts heeft meegenomen. 

Ongecontracteerde zorg heeft gevolgen voor de wijze van vergoeding door de zorgverzekeraar. U betaalt zelf na afloop van een (kort, middellang of intensief behandeltraject. Na afronding van het (kort, middellang of intensief) behandeltraject ontvangt u een verzamelnota die ingediend kan worden bij uw zorgverzekeraar. Psychologische zorg is vrijgesteld van BTW. 

Voor meer informatie zie brochure contractvrij werken

Voor 2020 zijn door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de volgende tarieven voor de Generalistische Basis GGZ zijn vastgesteld: 

Kort traject van ongeveer 5 gesprekken:                  €   504,71
Middellang traject van ongeveer 8 gesprekken:         €   856,34
Intensief traject van ongeveer 12 gesprekken:          € 1373,34
Onvolledig behandeltraject (max 120 min):               €  219,53


Onverzekerde zorg

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor de behandeling niet vergoed wordt door de zorgverzekering:

  • Als u geen verwijzing heeft van de huisarts, wordt deze niet vergoed.
  • Het kan zijn dat de huisarts de klachten niet ernstig genoeg inschat, of geen aandoening volgens de DSM-5 vermoedt en daarom geen verwijzing geeft. De DSM-5 is het handboek dat professionals gebruiken om diagnosen te stellen.
  • Het kan zijn dat de klachten wel in de DSM-5 voorkomen maar toch niet onder de definitie van verzekerde zorg vallen. Het kan hierbij gaan om zorg zoals relatietherapie. 

Alle psychologische zorg is vrijgesteld van BTW, ook de onverzekerde zorg.

Voor het verzekeringsjaar 2020 zijn de prijzen voor de onverzekerde gesprekken als volgt: 
Relatietherapie per gesprek:                     €   97,50
Individuele therapie per gesprek:              €   97,50 


Overige tarieven 2019 (per uur) zonder doorverwijzing huisarts

Coachingsgesprekken vallen niet onder psychologische zorg. Dit betekent dat er geen sprake is van psychologische problematiek in engere zin. Bij coachingsgesprekken kan men denken aan: life-coaching, gezinscoaching, relatiecoaching, coaching voor werknemers/bedrijven, loopbaancoaching en performancecoaching. 

Tarieven voor coachingsgesprekken zijn:      € 97,50    (excl. BTW)
Coachingsprijzen voor bedrijven zijn beschikbaar op aanvraag. 


Afmelden en no show

Als de afspraak niet door kan gaan, kunt u deze tot 24 uur vooraf telefonische of per mail annuleren. Dan kan deze tijd voor iemand anders benut worden. 

Als de afspraak niet op tijd is afgemeld, worden de kosten direct bij u in rekening gebracht (€ 46,00).

Als u een afspraak niet nakomt zonder dat u de afspraak hebt afgezegd heet dat 'no show'. U ontvangt daarna een e-mail met het verzoek voor een vervolgafspraak. Als u binnen 2 weken reageert kan de behandeling vervolgd worden. Als u niet binnen 2 weken reageert, wordt de behandeling afgesloten. De no show wordt dan bij u in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie over tarieven en vergoedingen bij ongecontracteerde psychologische kunt u contact op nemen met uw zorgverzekeraar of met Psychologiepraktijk Sandy Bocken